Konspekt lekcji angielskiego wzór

Pobierz

Poniżej możecie Państwo pobrać, w formacie doc., wzory konspektów oraz protokołów pohospitacyjnych do wykorzystania na zajęciach z dydaktyki.. Przedmiot: Język angielski Data: 01.12.. Metody i formy pracy 5.. Klasa: IVa (I kl. LO) Temat lekcji: "Communication workshop: a class health survey"- przeprowadzenie ankiety klasowej na temat zdrowego stylu życia.Title: wzór konspektu lekcji Author: Zespó³ Szkó³ nr5 w Lublinie Subject: wzór konspektu lekcji Keywords: konspekt Created Date: 12/15/2005 5:53:14 PMDydaktyka - wzory konspektów i protokołów hospitacji .. Klasa: liceum - grupa zaawansowana 2.. Uczniowie piszą w parach zaproszenie na wybraną przez siebie imprezę.. Przedmioty humanistyczne 4-8 Pobierz.. 2) Sprawdzenie zapamiętania słownictwa z poprzedniej lekcji 5min FAZA REALIZACJIWzór konspektu lekcji Prowadzący: 1.Temat: 2.. Nauczyciel prowadzący lekcję: .. CEL OGÓLNY: Utrwalenie znanego Uczniom słownictwa z różnych dziedzin.. Czynności organizacyjne.. dziecko pozna wybrane nazwy zwierząt w języku angielskim; dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę "Sit down, Stand up"; dziecko z pomocą nauczyciela potrafi zaśpiewać piosenkę "The dogs in the yard go woof.. "; dziecko będzie umiało wskazać wybrane .Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II.. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 4-8 Pobierz.. Przebieg zajęć wg układu: • Czynności organizacyjne • Wstęp • Cześć właściwa • PodsumowanieCele ogólne lekcji: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia Gromadzenie słownictwa wokół tematu "fashion" Przetwarzanie usłyszanych informacji w języku angielskim Rozwijanie umiejętności pracy w grupie Cele szczegółowe lekcji: Uczeń po zajęciachWZÓR KONSPEKTU ZAJĘĆ..

Cele lekcji: - Nazywanie pomieszczeń w szkole i miejsc w jej otoczeniu.

ponadpodstawowe Pobierz.Konspekt lekcji języka polskiego Temat: Słówka piórem notowane, czyli o zasadach pisowni wyrazów z "ó" wymiennym Czas realizacji: 45 minut Klasa: V b Prowadzący: Jan Nowak Więcej » Konspekt pracy licencjackiej - przykład, wzór Temat lekcji: Food.. - Poznanie przyimków miejsc Uczeń: - nazywa pomieszczenia w szkole i miejsca w jej otoczeniu,KONSPEKT LEKJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.. Nauczyciel chodzi po klasie, koordynuje i pomaga.. Przedmioty artystyczne 4-8 Pobierz.. Konspekt lekcji języka angielskiego Klasa: V Czas trwania: 45 min TEMAT LEKCJI: Pomieszczenia w szkole, miejsca otaczające szkołę.. KLASA: 4c CELE: wprowadzenie nowego słownictwa związanego z nazwami przyborów szkolnych wprowadzenie pytania "What's this?". Metody: burza mózgów, TPR (Total Physical Response) - metoda całkowitego reagowania, metoda bezpośrednia 5.KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEMAT: School objects - przybory szkolne.. 22 345 37 00 fax 22 345 37 70TAMARA KROPIOWSKA, OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJI - WZÓR SCENARIUSZA 3 - sprawdzania pracy domowej przez uczniów (w grupach, parach), - indywidualnej rozmowy nauczyciela z każdym uczniem z osobna o pracy domowej (np. w czasie, gdy uczniowie pracują na lekcji w grupach).Podczas lekcji uczniowie sprawdzą,jak odkrycia i dawne zwyczaje wpływają na nas dzisiaj..

Informacje wstępne o lekcji: Dzisiejsza lekcja jest drugą z cyklu poświęconego nazywaniu potraw.

Przypominają sobie nazwy narodowości, oraz rozmawiają na temat różnic kulturowych.. Jej treść stanowiły napisy .Przykładowy scenariusz zajęć 1; Przykładowy scenariusz zajęć 2; Przykładowy scenariusz zajęć 3; Przykładowy scenariusz zajęć 4; Przykładowy scenariusz zajęć 5; Przykładowy scenariusz zajęć 6; Przykładowy scenariusz zajęć 7; Przykładowy scenariusz zajęć 8; Przykładowy scenariusz zajęć 9; Przykładowy scenariusz zajęć 10Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel.. PodsumowanieSCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.. • Uczeń potrafi ….. Przykładowe konspekty zajęć: * przykładowy konspekt zajęć dla 2-latków - My Teddy Bear (SSS Animals) * przykładowy konspekt zajęć dla 3-latków - The Artist Who Painted A Blue Horse (E. Carle)Konspekt ma nam pomóc w rytmicznym przechodzeniu od jednego etapu lekcji do drugiego, zapobiegać chaosowi i stracie czasu - mamy przecież tylko 45 minut!. PRZEBIEG ZAJĘĆ Etapy lekcji Realizowane treści Czas trwania Uwagi FAZA WSTĘPNA Wprowadzenie 1) Powitanie.. Cel ogólny 3.. Cześć właściwa.. Wybrane idiomy związane z ciałem (głowa, noga i włosy).. Na poprzednich zajęciach uczniowie poznali osiem nowych słów, ćwiczyli ich rozumienie ze słuchu i wymowę..

Nie możemy rozpisać szczegółowo wszystkich elementów, ponieważ taki konspekt nas "uwięzi".

Będziemy zbyt kurczowo trzymali się swoich wytycznych, zamiast słuchać uczniów i współtworzyć z nimi lekcje.. Temat zajęćPRZYKŁADOWE KONSPEKTY ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat zajęć: "The monkey and the penguin" Nauczyciel: Anna Janiszewska Data: 13 luty 2015r.. Informatyka 4-8 Pobierz.. Prowadzący zajęcia.. CELE SZCZEGÓŁOWE: Ćwiczenie poprawnej wymowy i pisowni słów angielskich.Wprowadzenie do głównej części lekcji.. Licheń StaryProwadzenie zajęć Zajęcia mogą odbywać się w ramach godziny wychowawczej.. Uczniowie poznają zwroty związane z pisaniem zaproszenia.. 7.KONSPEKT ZAJEĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO .. Zajrzą w swoje marzenia i odkryją, co może im pomóc w ich spełnieniu.Scenariusze zajęć.. TEMAT: New York - kultura amerykańska.. Cele operacyjne: • Uczeń zna/wie ….. MIEJSCE: sala lekcyjna CZAS TRWANIA: 45 min.. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć: Integralną częścią zajęć jest projekcja filmu DVD, zatem niezbędne jest posiadanie odtwarzacza płytEnglish is everywhere - konspekt lekcji języka angielskiego Autor konspektu: Iwona Majkowska - Kochan Placówka: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach Wprowadzenie: Podstawą do przeprowadzenia lekcji była gazetka ścienna przygotowana z okazji Europejskiego Dnia Języków, usytuowana na korytarzu szkoły..

Załącznik Wielkość; Konspekt do zajęć teoretycznych: 30.5 KB ...Przebieg lekcji zapisujemy hasłowo.

Przedmioty artystyczne szk.. Klasa 2a Szkoła Podstawowa Poziom: początkujący Cele ogólne: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa z bloku tematycznego dzikie zwierzęta.Przebieg zajęć wg układu.. Przykładowe scenariusze zajęć: Edukacja wczesnoszkolna Pobierz.. KLASA: 6 CELE LEKCJI: Cel ogólny: Uczeń słucha piosenki, w celu uzupełnienia informacji, poznaje nowe słownictwo.. Wówczas wszystko zakończy się niepowodzeniem.. Konspekt powinien zawierać: temat lekcji, cele lekcji, metody nauczania, pomoce naukowe, przebieg lekcji z podaniem czasu przeznaczonego na poszczególne etapy pracy.K o n s p e k t l e k c j i.. Pomoce dydaktyczne 6.. CZAS: 45 min.. Przykładowy przebieg lekcji: PRZEBIEG LEKCJI:Konspekt lekcji będącej zaprezentowaniem korelacji międzyprzedmiotowej: lekcja wychowawcza/ język angielski Magdalena Fórmańska, Krzysztof Zieliński.. Szkoła podstawowa/ Przedszkole……………………………………………………………….. • Uczeń rozumie …..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt