Sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu

Pobierz

1 dotyczących umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, .. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 2 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 t.j.. 2 pkt 7 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego § 7 ust.. opracowałam i napisałam programy.. W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust.. przedłożyłam dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Nagoszynie, pani Marii Kurpiel wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. 2, pkt.. OPŁATY: brak.. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).. M. Montessori w Sochaczewie umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. W lipcu 2019 roku zapoznałam się na nowo ze zmienionymi procedurami dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1. pomagałam w redagowaniu gazetki szkolnej "Szkolny Luz" wydawanej przez Samorząd Uczniowski.Nov 22, 2020Podejmując awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego: Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego tj.: Rozporządzenia MEN z dn. 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, Ustawy z dn. 26.01.1982 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU .doc • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego n-la kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.awansu zawodowego przez nauczycieli 2..

przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.Dnia 1 września 2014r.. • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Ewelina KurkowskaNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. zmieniające Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580).§ 7 ust.. Następnie zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.. 2 pkt 8 O mnie Kilka słów o mnie: Sylwia Grochowska, lat 30, mama 12 -letniej Zuzanny, 4-letniego § 75 days ago w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Po rozpatrzeniu mojej prośby dyrektor wyraził zgodę na rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy.. LubinSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko Katarzyna Bojek Placówka oświatowa Przedszkole nr 11 "Nefrytowy Zakątek"stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U..

Nawojowa Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Zielińska.

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.. odbywałam staż w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Dec 1, 2021Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Aby móc prawidłowo opracować zebrane materiały i przygotować się do opisania realizacji zadańSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTU:Jun 16, 2022Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Oct 17, 2020Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..

Współpraca z opiekunem ...Jun 3, 2022awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.

w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim oraz Zespole Szkół w Czerśli.. Pracę w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Skierniewicach rozpoczęłam dnia 01 września 2012 roku i tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski w wymiarze 9 miesięcy.Awans zawodowy, Sprawozdania Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego .. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez .art.. 9 g ust.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt