Zaznacz dwie przyczyny depopulacji niektórych regionów polski

Zdaniem badacza o depopulacji tych miast zdecydowała przestarzała baza ekonomiczna, a także suburbanizacja, czyli wyludnianie się centrum i rozwój strefy podmiejskiej.Feb 24, 20211.. Na podstawie mapy wskaż obszary największej i najmniejszej koncentracji ludności na świecie oraz obszary niezamieszkane.. Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydł…

Regulamin | Kontakt